Hemşin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

Hemsin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

 

 • Kaçkar Horonu
 • Papilat Horonu
 • Sabah Horonu
 • Yali Horonu
 • Dik Büyük Horonu
 • Hemsin Horonu
 • Papilat Horonu
 • Sık Rize Horonu
 • Fora Dısı Türkü
 • Çinçiva Rizesi Horonu
 • Çinçiva Rizesi Horonu
 • Kaçkar Horonu
 • Kaçkar Horonu
 • Kemer Horonu
 • Mahmudoglu Horonu
 • Papilat Horonu
 • Ye Hala Horonu
 • Sık Rize Horonu
 • Hemsin Horonu
 • Gant Horonu
 • Dik Büyük Horonu
 • Apso Zanat Horonu
 • Kaçkar Horonu
 • Rize Horonu
 • Sık Rize Horonu
 • Sık Rize Horonu

Kaçkar Horonu

Türkü, Kaçkar Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. Birinci dörtlügün kafiye

düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Bu türkü askere gitmek üzere olan gençler tarafından söz unsuru

bakımından irticalen söylenmistir.

 

Papilat Horonu

Türkü, Papilat Horonu fora kaidesi üzerine dörtlü mısra halinde söylenmistir ve

kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Türküde geçen “alaf” sözcügü karayemis, sarmasık cinsinden olan ve

hayvanlara yem olarak verilen bitkinin genel adı olarak kullanılmıstır.

 

Sabah Horonu

Türkü, Sabah Horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Birinci dörtlügün kafiye düzeni;

…………a

…………a

…………b

…………a

ikinci dörtlük ise;

…………c

…………d

…………e

…………d

seklindedir. Üçüncü söz bölümünde ilk iki söz, ikili mısra yapısındadır. Daha sonra

tekrar dörtlü mısraya geçilmistir. Birinci dörtlükteki “orak” sözcügü ot biçme amacı

ile kullanılan bir gereç anlamına gelmektedir. _kinci dörtlükte geçen “kalas” sözcügü

ise hafif, ılık esen rüzgar anlamındadır.

Diğer Sayfa 1 2 3 4 5