Hemşin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

Çinçiva Rizesi Horonu

Türkü, Çinçiva ( Senyuva – Çamlıhemsin’e baglı bir köy) Horonunun forası dısında

fakat horonun kendi içinde varolan bir kaide üzerine söylenmistir. Son zamanlarda

Çinçiva Rizesi Horonunun fora bölümü yerine bu kaide üzerine türkü söylendigi

dikkat çekmektedir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b seklindedir.

“Çinçi” Kırgızcada “inci” demektir. “Va” köy ,yer anlamına gelmektedir. Çinçiva’ya bir

anlam biçersek güzel köy, inci gibi yer veya inci köyü dememiz mümkündür.(Arıcı, 2008)

 

Çinçiva Rizesi Horonu

Türkü, Çinçiva Rizesi Horonu fora dahilinde degildir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

…………d

…………e

…………f

…………e

seklindedir. Türküde geçen “mola” kelimesinin “ılık, az sıcak” gibi anlamları

mevcuttur.

 

Kaçkar Horonu

Türkü, Kaçkar Horonu forası dısında söylenmistir. Bölgede bilinen bir kaidedir.

Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Bu dörtlük günümüzde horonların fora kaidelerinde ve foralar dısında

söylenen Hemsin kaidelerinde sıklıkla duyulan bir dörtlüktür.

 

Kaçkar Horonu

Türkü, Kaçkar Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. “Terevit ( Tirovit ) yaylası, Kırgız sözlügündeki “tire” ile “ovid” in

birlestirilmesiyle anlamlastırılan bir yayladır. Tire – ovid göge tırmanan “yüksek

yayla” anlamında kullanılmıstır.(Arıcı, 2008)

 

Kemer Horonu

Türkü, Kemer Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. Türkünün tekrar eden “ah

oy oy” bölümleri çıkarıldıgında kafiye düzeninin;

…………a

…………b

…………c

…………b

 

seklinde oldugu görülmektedir. Bu horon son zamanlarda, özellikle genç kesim

tarafından “Liligum Horonu” olarakta ifade edilmektedir. Bunun sebebi türküdeki

“cananum” kelimesi yerine “liligum” ifadesinin de kullanılıyor olmasındandır.

Yörede “liligum” sözcügü “cananum” gibi sevgi ifadesini göstermek için kullanılan

bir sözcüktür.

Diğer Sayfa 1 2 3 4 5