Hemşin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

Mahmudoglu Horonu

Türkü, Mahmudoglu Horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. “ Çat’ın Karaçay-Malkar sözlügündeki bir anlamı dagların üzerindeki

çukurluklar (düzlükler), diger anlamı ise; hayvanların bacaklarının ortasıdır.

Kırgızlar ayaga da çat diyorlar. Çat köyü, daha yüksek düz bir tepe üzerinde

kuruludur. Elevit deresi ve Hemsin deresi köyün dibindeki düzlükte çatveçat

olmaktadırlar yani karsılasıp birlesmektedirler.bu nedenle bölgeye ve köye Çat adı

verilmis olabilir. Oguzlar kuyuya çat demektedirler. Çat, Çukur yer anlamına da

gelse, en iyi anlamda, iki suyun birlestigi yer olarak düsünmek yerine Karaçay-

Malkar sözlügündeki düzlük ve çukurluklara verilen ad anlatımının daha mantıklı

oldugu düsüncesindeyim.”(kuzeymavi.com)

 

Papilat Horonu

Türkü, Papilat Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. Kafiye düzeni

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Bu türkü Hemsinde bir dügünde enisteye (damat) söylenen bir türküdür

fakat dogaçlama olmayıp daha önceden atılmıs olan sözlerden olusmaktadır. Birinci

dörtlükteki “Ortaköy” kelimesi Hemsin’e baglı olan bir köy adıdır. Burada enistenin

Ortaköylü olduguna dikkat çekilmistir.

 

Ye Hala Horonu

Türkü, Ye Hala Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. “Ye hala” ifadesi yöredeki

orta yas üzeri kadınlara seslenme ya da hitab sekli olarak kullanılmaktadır. Birinci

dörtlükteki “bi hamlaya (homlaya)” ifadesi “hemen, hemencecik, kısa zamanda olan”

anlamında kullanılmaktadır. Dörtlükler bir Hemsin dügününde, Ankarada yasayan

Hemsinli gençler tarafından söylenmistir. Birinci dörtlügün kafiye yapısı;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklinde olup diger dörtlüklerde de bu yapı degismemektedir.

 

Sık Rize Horonu

Türkü, Rize horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Dörtlükler;

…………a

…………b

…………c

…………b

…………d

…………e

…………f

…………e

kafiye yapısındadır. Türküde geçen “Çiçekli” kelimesi bölgedeki bir yayla adıdır.

Diğer Sayfa 1 2 3 4 5