Hemşin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

Hemsin Horonu

Türkü, Hemsin Horonunun forası dısında söylenmistir. Bölgede bilinen bir ezgidir.

Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

…………d

…………e

…………f

…………e

seklindedir. Birinci dörtlükteki “kumar” kelimesi yöredeki bir bitkinin adıdır. Her iki

dörtlük gerek horonlarda gerek Hemsin kaidelerinde sıklıkla duyulan sözlerden

olusmaktadır.

 

Verma beni ellera Görur dayanamazsun

Verma beni ellera Görur dayanamazsun

Ah oy oy oy oy oy oy Ah oy oy oy oy oy oy

Hey gidi karli daglar Hey gidi karli daglar

 

Kusun yuvasi olsam Her seye darlanurum

Kusun yuvasi olsam Her seye darlanurum

Ah oy oy oy oy oy oy Ah oy oy oy oy oy oy

Hey gidi karli daglar Hey gidi karli daglar

 

Olur olmaz sebepten

Olur olmaz sebepten

Ah oy oy oy oy oy oy

Hey gidi karli daglar

 

Gant Horonu

Türkü, Gant Horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Tekrar eden “ah oy oy” bölümleri

çıkarıldıgında kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Türküde geçen “darlanmak” kelimesi “sıkılmak, üzülmek” anlamında

kullanılmıstır. “Gvant”(Çayır düzü) Çamlıhemsin’e baglı bir yer olarak

bilinmektedir. Horonun ismi halk arasında Gant olarak yerlesmesine ragmen, yazılıs

ve okunus itibariyle farklıdır.

 

Dik Büyük Horonu

Oynanan horon Abdinin Rizesi Horonu olmasına ragmen türkü Dik Büyük Horonu

fora kaidesi üzerine söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir.

 

Apso Zanat Horonu

Türkü, Apso Zanat Horonu fora kaidesi üzerine söylenmistir. Türküde geçen

“ferahti” kelimesi “çit” anlamında kullanılmıstır. Birinci dörtlükte sözlerde kafiye

uyumu saglanmaya çalısılmıstır. Buna uygun olarak kafiye düzeninin;

…………a

…………a

…………a

…………b

seklinde oldugu söylenebilir. _kinci dörtlükte ise kafiye düzeni a – b – c – b seklini

almıstır. Apso (Suçatı) ve Zanat (Derinsu) Pazar ilçesine baglı köylerdir.

 

 

Kaçkar Horonu

Türkü, Kaçkar Horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir.

 

Rize Horonu

Türkü, Rize Horonu fora kaidesi dısında bir kaide üzerine söylenmistir. Bu kaide

bölgede bilinen bir kaidedir. Son zamanlarda horonların foraları yerine bu kaide ile

türkü söylendigi dikkat çekmektedir. Türküde geçen “yitti” kelimesi kaybolmak

anlamında kullanılmıstır. Ortaköy ifadesi yerine birçok köy ya da sehir isimleri de

kullanılmaktadır.

 

Sık Rize Horonu

Türkü, Seydioglu Horonununa ait bir bölüm üzerine söylenmistir. Türkünün kafiye

yapısındaki uyumsuzluk dikkat çekmektedir. _kinci mısradaki sözün üçüncü mısrada

da söylenmesi dogaçlama yapılmak istendigini fakat bu yapıya uygun sözler

olusturulamadıgını göstermektedir.

 

Sık Rize Horonu

Türkü, Seydioglu Horonuna ait bir bölüm üzerine söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir.

Diğer Sayfa 1 2 3 4 5