Hemşin Bölgesi’nde Oynanan Horonlar

Yali Horonu

Türkü, Yali Horonu fora kaidesi dısında bir ezgi üzerine söylenmistir. Kafiye düzeni

…………a

…………a

…………b

…………a

seklindedir. “Simdi sondi yuregum, uflesan yanecegum” sözleri yerine “kibrit oldi

yuregum, uflesan yanecegum” sözleri de kullanılmaktadır. “Yali” sözcügü ise kıyı

seridi olarak bilinmektedir.

 

Dik Büyük Horonu

Türkü, Dik Büyük Horonu fora kaidesiyle söylenmistir. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Bu türkü Bolu / Gölcük Hemsin pikniginde, gençler tarafından atılmıs

olup her iki dörtlükte de sevdalık konusu islenmistir.

 

Hemsin Horonu

Hemsin Horonu fora kaidesi dısında bir ezgi üzerine söylenmistir. Bölgede bilinen

bir ezgidir. _kinci dörtlük olarak ifade edilebilecek bölümde “oy oy” terennümü

yerine ikinci dörtlükteki ilk sözün tekrarlandıgı görülmektedir. Türküde geçen “pusi”

sözcügü Hemsinli kızların ve kadınların baslarına sardıkları geleneksel bir basörtüsü

anlamına gelmektedir. “Yessir olmak” ifadesi ise sevgiyi belirtme amacı ile

kullanılan bir ifadedir.

 

Papilat Horonu

Türkü, Papilat Horonu fora kaidesi üzerine söylenmis olup kafiye düzeni

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. “Papilat” Pazar ilçesine baglı bir köyün adıdır.

 

Sık Rize Horonu

Sık Rize Horonunun yapısında fora bölümü yoktur. Türkü Rize Horonu fora

kaidesiyle söylenmistir. Sık Rize Horonu, Rize Horonu gibi oynanır fakat daha

hareketli bir yapıdadır. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. Türküde geçen “Elevit” kelimesi bölgedeki bir yayla adı olup, birçok

türküye konu olmustur.

 

Fora Dısı Türkü

Türkü, Hemsin’e baglı Tepan (Bilen Köy) Köyünde bir ev nisanında söylenmistir.

Dörtlük, bölgede bilinen sözlerden olusmaktadır. Kafiye düzeni;

…………a

…………b

…………c

…………b

seklindedir. “Kırgızca’da “dep” tepmek, yürümek, oynamak, çalısmak anlamındadır.

“Tepeneg” sözcügüne de benziyor. Tepan köyündeki söylenis biçimiyle “Tepon”un, “peynir

ezilen yer” anlamında kullanılan bir sözcük olup olmadıgı bilinmiyor. Çalıskanlar Köyü, Sen

_nsanlar Köyü, Peynir Köyü, Tepilerek Çıkılan Köy. Tepan’ın kök yapısının diger yer adları

gibi öz Türkçe’ye dayandıgını anlıyoruz ancak kesin olarak hangi anlamda söylendigini

anlamıyoruz.”(Arıcı, 2008)

 

Diğer Sayfa 1 2 3 4 5