Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları için yorumlar kapalı

Kaçkarlar

Kaçkar Dağları’na en kolay ulaşım Rize-Pazar-Çamlıhemşin-Ayder Yaylası üzerinden sağlanmaktadır. Kaçkar Dağları oldukça uzun ve geniş alana yayılmış bir dağ silsilesidir. Kaçkar dağları 4 ana bölgeye bölünebilir. 4 ana bölgeyi görebileceğiniz Ayder’e en yakın yayla ise Huser Yaylası’dır. Huser Yaylası Ayder girişinin sol tarafını tutan dağlarda yerleşmiştir.

1. Kaçkar – Kavrun Dağları

2. Kaçkar – Verçenik Dağları

3. Kaçkar – Bulut Dağları

4. Kaçkar – Altıparmak Dağları

Kaçkar Dağları sadece bu dağ gruplarından ibaret değildir. Artvin tarafında, kuzeydoğudaki Marsis Dağları, güneyde kalan Güngörmez Dağları, Kavrun Verçenik arasında kalan Tatos Dağları ve birçokları.  

1.Kavrun Dağları: Bu dağ silsilesine “Kaçkar Dağlarının Kalbi” denilebilir. Kavrun silsilesi kabaca güneybatı – kuzeydoğu yönünde uzanmaktadır. Bu bölgede 3500 metrenin üzerinde yüksekliğe sahip 9 zirve bulunmaktadır. Kaçkar zirvesi ve etrafındaki doruklar Kavrun dağlarını oluştururlar.Kaçkar dağlarının en yüksek noktasını oluşturan Kaçkar zirvesi, 3932 metrelik yüksekliği ile çok uzaklardan rahatlıkça ayırt edilebilir. Çok açık ve nemsiz günlerde, sabahın çok erken saatlerinde güneydoğu yönünde Ağrı Dağı’nın dev kubbesi açıkça görülebilir, kuzeydoğuda Kafkas Dağları’nın güney zirvelerinde görülebilmektedir. Kavrun Dağları’na Ayder’den Yukarı Kavrun yaylasına ulaşılarak varılır. Tırmanışların başladığı en bilinen yer Mezovit Çayırı’dır. Mezovit Çayırı’na Yukarı Kavrun yaylasından 1,5 saatlik yürüyüşle varılabilir.

2.Verçenik Dağları: Ana yükseltisi Verçenik yükseltisiyle tanımlanan ve Kavrun Dağları’ nın 30 km. kadar batısında yer alan bir silsiledir. Uzaklığından dolayı daha az gidilen bir bölge olması sebebiyle Kavrun Dağları’na kıyasla kalabalık değildir, ancak doğal güzellik açısından daha ilginç manzaralar sunan bir bölgedir. Zirveden bölgede yer alan 30 dan fazla buzul göl görülebilir. Verçenik Dağları’na Çamlıhemşin’den yarım gün süren, vadileri izleyen uzun ve virajlı stabilize yoldan ulaşılmaktadır..

3.Bulut Dağları (Kemerli Kaçkar): Kavrun Dağları’nın kuzeydoğusunda yer alan, kendi içinde ufak bir dağ silsilesidir. Bu silsilenin en belirgin zirvesi birçok yerden seçilebilen Kemerli Kaçkar Dağı’dır.Verçenik ve kavrun Dağları’na kıyasla Bulut Dağları çok daha az gidilen ıssız bir bölgedir. Bu özelliği dolayısıyla temiz ve sakin bölgelerde tırmanmayı sevenlerce bilinmektedir. Bulut Dağlarına ulaşım Ayder’den günde 2 3 defa kalkan minibüslerle Avusor Yaylası’na varılarak sağlanabilir.

4.Kaçkar Altıparmak Dağları: Altıparmak Dağları kabaca güneybatı – kuzeydoğu yönünde uzanan ana sırt hattı üzerinde sarp ve sivri doruklar içeren bir dağ silsilesidir. En yüksek zirvesi 3500 metrelik irtifasıyla Altıparmak Dağı’dır. Fazla Turist çeken bir bölge değildir. Biz Altıparmak diyoruz ama yörenin yaşlıları bu isme itiraz eder, ‘Asıl Kaçkar Dağı burası! Sizin Kaçkar dediğiniz yer Kavrun Dağı’ derler. Pek de haksız sayılmazlar; Dağın kuzeyinde bulunan göllerden birinin adı Kaçkar Gölü ve yine kuzeybatıya akan derenin ismi Kaçkar Deresi. Bu dere üzerinde bulunan iki yaylanın adının da Yukarı ve Aşağı Kaçkar olması yörenin yaşlılarının haklılığını ortaya koyuyor.Dağın kuzeyinde yer alan Kaçkardere’nin üzerinde Yukarı Kaçkar, Aşağı Kaçkar ve Lordeçur adlı üç yayla bulunuyor. Ulaşım Avusor Yaylası’ndan 2 saatlik bir yürüyüşle Yukarı Kaçkar Yaylası’na geçilerek veya Ayder-Huser-Aşağı Kaçkar Araç yolu ile Aşağı Kaçkar Yaylası’ndan 2 saatlik yürüyüşle varılabilir. Avusor Yaylasından Geçiş yaparken göreceğiniz manzara muhteşemdir, bahsettiğimiz 4 ana bölge bu sırttan izlenebilmektedir.