Trekking (Doğa Yürüyüşü) Rotaları

Trekking (Doğa Yürüyüşü) Rotaları için yorumlar kapalı

Trekking (Doğa Yürüyüşü) Rotaları     

Başköy -Verçenik arası

Başköy-Çimaniman arasındaki mevcut araba yolu takip edilir.Buradan Kapalı Göller’e ulaşılır.Verçenik Dağı’nın güneyinden dere boyu takip edilerek Verçenik yaylasınaulaşabilirsiniz.Verçenik Yaylası’ndan mevcut araba yolu kullanılarak Çamlıhemşin Ortaköy’e geçebilirsiniz.Yaklaşık 20 km dir.

Meydan Köyü – Zegistal Yaylası arası

Meydan köyünden Kito (gito) yaylasına kadar olan orman alanı araba yolu ile geçilir,yürümekte mümkündür.Kito Yaylası ormanla iç içe geçmiş mezra tipi çok özel bir yayladır.Bu yörede çok çeşitli güzel çiçekler görmek mümkündür.Bu tepeler alçak vadilere sıkışmış bulut denizlerini görebileceğiniz manzara da noktalanır.Yaklaşık 20 km dir.

Şenyuva Köyü – Hemşin İlçesi arası

Şenyuva Köyünden sonra kuzeye doğru yürüyerek Üsküt Dağı2na yönelirsiniz.3 saatlik bir çıkışla zengin orman dokusu ve çiçekli alanlar geçilir.Üsküt Dağı’ndan Kaçkar, Altıparmak Dağları ve Kemerli Kaçkar tepesi seyredilerek Hemşin’e yönelinir.Yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşle Hemşin’e varılırBu parkur güneydeki Zil Kale ve Kale-i Bala kaleleri ile yol emniyeti sağlanan ve denize inen tarihi ipek yolunun farklı bir rotasıdır.Yaklaşık 14 km dir.

Şenyuva köyü – Palovit Yaylası arası

Şenyuva köyün’nden araba yolu takip edilerek yaklaşık 6  saatlik bir tımanıştan sonra Sal Yaylası’na çıkılır.buradan Pokut yaylasına geçilir.Pokut’tan tarihi taş yolar kullanılarak Hazindak yaylasına varılır,oradan Amlakit yaylasına geçilir.Amlakit yaylası araba ile yolun son bulduğu bir yerdir.Amlakit yaylasından çıkılır.Güzergahın batısında yer alan Tatar Dağı’nın yükseklikleri çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşam alanlarıdır.Bu parkur yaklaşık 22 km dir.

Palovit – Yukarı Kavron Yaylası arası

Palovit Yaylası’ndan 3300 m. yüksekliğindeki Memişefendi Tepesi’ne çıkılrı. Memişefendi Tepesi’nden sonra kuzey yöne takip edilerek Yukarı Kavron Yaylası’na inilir.Memişefendi Tepesi’nin kuzeye bakan yüzünde Ağustos ayında bile kar görmek mümkündür.Bu parkur yaklaşık 5 km dir

Yukarı Kavron Yaylası – Soğanlı Dağı arası

Yukarı kavron Yaylası’ndan güneye doğru bir patika ile çıkılrı.Öküzyatağı ve Derebaşı Gölü geçilir.Kavron geçidi aşıldıktan sonra yaylaya inilir.Atsız Gölü geçildikten sonra Artvin ili topraklarında kalan Soğanlı Geçidi aşırıl ve Deniz Gölü’ne inilir.Sonrasında ana kamp yeri olan Dilberdüzü’ne inilir.Hastaf Yaylası’na ve Olgunlar Mezrası’na ulaşılır. Dube Yaylası yolu ile çıkılarak Çeymakçur Geçidi aşılır.Dube yaylası yolu ile çıkılarak Çeymakçur Geçidi aşılır.Kuzeydeki Karadeniz Gölü’ne ve sonrasında Yukarı Çeymakçur Yaylasına inilir.

Yukarı Kavron Yaylası – Aşağı Çeymakçur Yaylası arası

Yukarı kavron Yaylası’ndan güneye doğru bir patika ile çıkılrı.Öküzyatağı ve Derebaşı Gölü geçilir.Kavron geçidi aşıldıktan sonra yaylaya inilir.Atsız Gölü geçildikten sonra Artvin ili topraklarında kalan Soğanlı Geçidi aşırıl ve Deniz Gölü’ne inilir.Sonrasında ana kamp yeri olan Dilberdüzü’ne inilir.Hastaf Yaylası’na ve Olgunlar Mezrası’na ulaşılır. Dube Yaylası yolu ile çıkılarak Çeymakçur Geçidi aşılır.Dube yaylası yolu ile çıkılarak Çeymakçur Geçidi aşılır.Kuzeydeki Karadeniz Gölü’ne ve sonrasında Yukarı Çeymakçur Yaylasına inilir.

Yukarı Kavron Yaylası – Soğanlı Dağı arası

Yukarı Kavron’dan Büyük Deniz,Karadeniz Gölleri ayrıca Kaçkar Dağları’nın vahşi manzarası izlenerek Yukarı Çeymakçur yaylasına geçilir.Sonrasında Aşağı Çeymakcur yaylasına araba yoluna inilir.Bu parkur 12 km dir.

Aşağı Çeymakçur – Avuser Yaylası arası

Aşağı Çeymakçur Yaylası’ndan Palakçur Yaylası’na giden araba yolu takip edilir. Palakçur Yaylası’ndan itibaren Büyük Göle çıkılır ve inilir.Gölden sonra dere takip edilerek Avuser Yaylası’na inilir.Parkur yaklaşık 13 km dir.

Avuser – Golezena Yaylas arası

Avuser Yaylası’ndan yükselerek Altıparmak Dağları’nın kuzey yamaçlarından Yukarı Kaçkar yaylası vadisine inilir,buradan yaylaya geçilir.Yukarı Kavron Yaylası’ndan yüksek tepeler aşılarak Guant Yaylası’na inilir.Bu yayladan itibaren araba yolunun bitiminde ki Golezena Yaylası’na ulaşılır.Bu parkur yaklaşık 18 km dir.

Hisarcık Köyü – Haçıvaqnak Yaylası arası

Hisarcık Köyü’nden itibaren tırmanışa başlanır.Çiçekli ve Başyayla’ya kadar mevcut olan araba yolu takip edilebilir.Büyük Yayla’daki Paşakondu Düzü geçilir.Çubuk Boğazı’ndan sonra Haçıvanak Yaylası’na inilir.Paşakondu düzü’nün tarihi bir geçmişi vardır.Bu parkur yaklaşık 14 km dir

Haçıvanak – Trovit Yaylası  arası

Bu parkurda Haçıvanak Yaylası’ndan itibaren yaklaşık 3 km’lik bir çıkışla başlanır,2 km bir inişle Yıldızlı Gölü’ne geçilerek Trovit Yaylasına inilir.Bu parkur yaklaşık 15 km dir.

Haçivanak Yaylası – Hodeçur Yaylası  arası

Hacivanak Yaylası’ndan taş döşeli tarihi yol manzara eşliğinde Hodeçur geçidine ulaşılır.Buradan Erzurum sınırlarındaki Davalı Yaylası Hodeçur Vadisi’ne inilir.Bu parkur yaklaşık 5 km dir.

Hazindak – Ayder Yaylası arası

Hazindak Yaylası’nın kuzeyindeki patika yoldan dereye inilir.Güney yönündeki patika yol takip edilerek Ayder Yaylası’na varılır.Bu parkur yaklaşık 6 km dir.

Palakçur Yaylası – Yaylalar (Hevek) arası

Palakçur Yaylası’ndan güneye doğru çıkılarak,Körahmet Geçidi’nden Artvin ili hudutları içinde kalan Satalef Yaylası’na ardından da körahmet ve Hevek yaylasına ulaşılır.

Hemşin – Çamlıhemşin İlçesi arası

Hemşin İlçesi’nin Akyamaç Köyü’nden itibaren önce Hor Boğazı,sonra Küçük Dağındaki kanlı Boğaz geçitleri geçilerek Çamlıhemşin İlçesine inilir.Güzergah karışık orman dokusu ile örtülüdür.Hor Boğazı’nda kamp yeri vardır.Bu parkur yaklaşık 15 km dir.

Hazindak Yaylası – Palovit Yaylası arası

Hazindak Yaylası’ndan itibaren 2450 m. yüksekliğindeki Samistal Yaylası’na ulaşılır. Samistal’dan 2200 m. yüksekliğindeki Palovit Yaylası’na ulaşılır.Bu parkur yaklaşık 8 km dir.

Samistal Yaylası – Aşağı Kavron Yaylası arası

Samistal Yaylası’ndan 2950 m. yüksekliğindeki Aşağı Kavron Geçidi’ne tırmanılır.Dik bir inişle Aşağı Kavron Yaylasına ulaşılır.Bu parkur yaklaşık 4 km dir.

Ayder Yaylası – Avuser Yaylası arası

Ayder Yaylası’ndan Huser Yaylası’na ve devamında Avuser Yaylasına ulaşılır.

Tar Deresi Vadis – Kaçkar Yaylası arası

Çamlıhemşin Ayder karayolundan Tar Deresi vadisinde ayrılan yola araba ile girilir,Bulut Şelalesi’ne kadar araba ile gidilir.Buradan sonra Tar Deresi Vadisi geçilerek Kaçkar Yaylası’na ulaşılır.

Aşağı Amlakit Yaylası – Tatar Dağı-Palovit Yaylası arası

Aşağı Amlakit Yaylası’ndan 2350 m. yükseklikteki Kotençur Yaylasına gidilir.Tatar Dağı eteklerinden güneye doğru dönülerek Palovit Yaylası’na geçilir.Kotençur Yaylası ve Tatar Dağı’nın yüksekliğinde endemik bitki yapısı vardır.