Mehmet Necati Bey

Mehmet Necati Bey (Memişoğlu) (Lazistan Mebusu)

1879(1295) da Rize’nin Çamlı Hemşin ilçesi Çinçiva (Şen yuva) köyünde doğdu. Tüccardan Memişzade Reşit Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra Erzurum’a gelerek medrese eğitimi gördü. Lise öğrenimini İstanbul Dar-ül Muallimin (öğretmen okulu) de yaptıktan sonra Dar-ül fünün Hukuk mektebine girdi. 10 Nisan 1909’da mezun olarak Giresun Savcılığına atandıysa da Meşrutiyet yanlısı olarak politika ile uğraşmayı ve ittihat ve terakki fırkasında çalışmayı tercih etti. Bu arada İstanbul’da öğretmenlik ve avukatlık yaptı.1.Dünya savaşı seferberliğinde gönüllü olarak orduya girip doğudaki 28.Fırka 83.Alaya din görevlisi olarak katıldı.

Trabzon-Rize yöresindeki kıtalarda görevlendirildi. Yörenin harşit vadisine kadar Düşman işgaline uğraması üzerine İstanbul’a dönerek Alay müftüsü olarak atanmasını istedi. Yapılan sınavda yeterliliği anlaşılmakla  22 kasım 1916’da Tabur imam rütbesi ile Makedonya cephesindeki 177.Alaya 1.Tabur imamı olarak atandı. Elinde silah cephelerde dolaşarak askerin moralini düzeltmekle beraber askerle birlikte üstün cesaret ve fedakârlıkla savaşmasından dolayı Türk ve Yabancı Savaş Madalyaları ile ödüllendirildi.

21 Nisan 1918’de Kafkas İslam ordusu emrine verildi. Mütarekenin ilânı üzerine Bakü’den batum’a gelerek oradaki Türklerin örgütlenmesi için çalıştı. Milli mücadeleye katılarak Erzurum kongresinde Rize temsilcisi olarak bulundu. Kongreden sonra Rize’ye dönerek müdafaayı hukuk Cemiyetlerinin kurulmasına öncülük etti.

TBMM’nin 1.Döneminde Lazistan milletvekili olarak  24 Nisan 1920’de meclise katıldı. Bolu yöresindeki bu ayaklanma üzerine halkı milli mücadele konusunda aydınlatmak üzere diğer iki milletvekili ile birlikte bölgeye gönderildi. Ancak tutuklanarak bir süre ayaklanmacılar elinde tutsak kaldı. Salıverildikten sonra Düzce-Hendek yöresinde akıncı kollar komutanı olarak savaştı. Bu amaç için meclis kararıyla sürekli izinli sayıldı. Meclise döndüğünde Adalet,Milli Savunma,İktisat,Milli Eğitim ve ir şad  komisyonlarında çalıştı. Dönem içinde (11)’i gizli oturum olmak üzere Kürsüde(41)konuşma yaptı.(5)kanun önerisi verdi.Milletvekilliği bu dönemde sona erince Eskişehir’e giderek odun ticareti yapmaya başlamakla beraber 1924’de baroya kayıt olarak Avukatlık yaptı.

Atatürk’e suikast girişi olayında,bu suçla ilgili ve bağlantısı olduğu görülerek 14 Haziran 1926’da tutuklandı. İzmir’de toplanan Ankara istiklal Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda sadece siyasi ve gizli cemiyete dahil olduğu kabul edilerek 5 yıl Sinop’a  sürgün edilmesine 1 Eylül 1926’da karar verilerek Sinop’a gönderildi. Orada bir süre tütün ekimiyle meşgul oldu. Sürenin bitiminde Sinop ta avukatlık yapmaya Başladı 1946’da demokrat partinin kuruluşunda Sinop şubesinde kurucu üye ldu.1954’de Ankara’ya nakil ederek avukatlığına sürdürdü.

6 Mart 1959’da öldü. Cebeci Asri mezarlığında  toprağa verildi. Evli olup 1 çocuk babası idi.Mecliste ve cephede hizmeti dolayısı ile 17 Mart 19 tarihli meclis kararıyla Kırmızı-Yeşil şeritli madalya ile ödüllendirilmiştir.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın