Hemşin Halkı

Kaçkar Dağları Milli Parkı

28 Aralık 2010 Yazan  
Kategori Kaçkarlar

Konumu : Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Ulaşım : Milli Park’a, Çamlıhemşin İlçesinden 16 km. lik bir karayolu ile ulaşılmaktadır.

Kaynak Değerleri :
Kaçkar Dağlarını batıdan Fırtına Deresi, kuzeyden ve doğudan Hemşin Deresi çevreler. Bu vadiler zengin bir flora içermektedirler.Bitki örtüsü Karstik flora özelliğinde olup gerek alt flora gerekse üst flora endemik türler içermektedir. Türkiye’de Rhodendron ‘ ların 3000 m ye ulaştığı tek yer burasıdır.

Ülkemizde Pleistosan ‘ e ait buzul izleriyle beraber aktüel buzlaşmanın birlikte görüldüğü ender yerlerden biriside Kaçkar Dağlarıdır. Bu sahada birçok buzullarla birlikte; buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve morenler bulunmaktadır.

Genel olarak granit ve granitik kayaçlardan meydana gelen jeolojik yapı üzerinde Alp Orojenezi‘nin derin etkileri görülmektedir.

Fauna açısından da zengin olan Kaçkar Dağlarından kurt, ayı, domuz, tilki, yaban keçisi, geyik, sansar, çakal, yaban tavuğu vb. bulunmaktadır.

Kaçkar Dağlarında yükseltinin kısa mesafelerde artması yaylaçılık etkinliklerine bağlı bir takım geçici yerleşmelerinde kurulmasına doğrudan etkili olmuştur. Ülkemizin önemli zirvelerden birisine sahip olan Kaçkar dağlarında aktüel buzullaşmanın ve diğer doğal değerlerin zenginliği dağçıları, turistler ve bilim çevrelerini buraya çekmiştir.

Görülmesi Gereken Yerler :
Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere; bitki çeşitliliği ve zenginliği ile fauna çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir. Fırtana Deresi Vadisinde yer alan Zilkale Harabeleri kültürel açıdan önemli bir değer taşır. Aynı zamanda, yörenin sosyal-kültürel ve ekonomik mekansal görüntüsünü sergileyen yayla yerleşimleri hem doğaya uyumu hem de mimari değerleri ile ziyaretçileri etkileyici özellikler taşımaktadır. Bu yayla yerle-şimlerinin başlıcaları: Ayder yaylası ve kaplıcalarıdır.

Mevcut Hizmetleri :
Ayder yayla yerleşim alanı yakınında günübirlik kullanıma yönelik hizmet sunan düzenlenmiş saha, ayrıca tracking sporuna uygun topoğrafya ile dağcılık faaliyetlerine olanak sağlamaktadır.

Konaklama :
Çamlıhamşin İlçesi, Ayder yaylası başta olmak üzere yayla yerleşim alanları ile Milli Park mahalli yetkilerinin kontrolü altında ve yetkililerin göstereceği yerlerde çadırla ve karavanla konaklama sağlanabilir.

Yorumlar

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.