Zil Kale’nin Tarihi

Zil Kale’nin Tarihi

Fırtına Vadisi22 Ağustos 2011
Zil Kale’nin Tarihi 1871 tarihli Trabzon vilayeti salnamesinin 178. Sayfasında Atina kazasına tabi Hemşin nahiyesinde Kale-i Bala ve Zır namlarında iki harap kale bulunduğu belirtilmektedir...