Nurdoğan Demir Abaşı

Şair| Nurdoğan Demir Abaşı
I. Dünya savaşının bitip, açlığın, kıtlığın yoğun bir şekilde devam ettiği 1944 senesinin Aralık ayında Vi3´e nahiyesinin (şimdiki Fındıklı kazası) Sümer köyü, Ğoncoti mahallesinde doğdu.

İlkokulu dört kilometrelik mesafeden yalın ayak başıkabak bitirip ortaokulu kazada okudu. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde başlayan tahsili “Köyden indim şehire şaşırdım birden bire” misali son sınıfta bırakıp askere gitti. Dört yıl çay alım yerlerinde kayıtçı, kantarcı, eksper olarak çalışıp 1969 yılında SEKA’da memur olarak göreve başladı. Liseyi ve Açıköğretim fakültesini memurluğu süresince tamamladı. Günümüze kadar 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül gibi darbe ve muhtıraları yaşadı.

Birçok sivil toplum örgütünde çalıştı, yöneticilik görevlerinde bulundu. Otuz yıllık tiyatro sahne deneyimi bulunan ve oyun yönetmenliği yapmış olan Nurdoğan Demir ABAŞİŞİ emekli olup, şimdilerde doğduğu kasabada, gençlere kendi kültürünü tanıtma amacıyla kemençe yapmakta, kurslar vermektedir.

Nurdoğan Abaşişi, OGNİ ile tanıştığı 1993 yılından bu yana çok yönlü Laz kültür derleme çalışmasının içindedir. Lazuri Ôaramitepe/ Laz Halk Masalları.Abaşişi’nin ilk basılı kitabı olup, Lazca Şiirler, Lazca Deyimler Sözlüğü, Lazca Sözlü Edebiyat Derlemeleri, Lazona’da Yaşanmış Öyküler ve Lazca Tiyatro Denemeleri gibi özgün çalışmalarını sürdüren bir Laz delikanlıdır.

Kitabı
Lazuri Pharamitepe / Laz Halk Masalları

Laz Halk Masalları, zaman alan titiz bir çalışma ve yılların birikimi ile okuyucunun beğenisine sunuluyor. Bugüne kadar yayımlanmamış 52 Laz halk masalından oluşan kitap Laz dili ve kültürünü yazıya geçirme çabalarına değerli bir katkı sağlıyor. Kitapta, masallar önce orijinal Lazca haliyle yazılmış, Türkçe özet çevirisinden sonra İngilizce çevirisi de yapılmıştır. Bu haliyle yapılmış ilk Laz masal kitabı olma özellğine de sahiptir.
Yine bir ilk olarak kitapta yer alan masallardan oluşan bir MASAL CD’si ek olarak veriliyor.
Abaşişi, kitabında Lazoğlu Alfabesini kullanarak Laz alfabesinin daha da pekişmesini sağlamıştır. Laz Halk Masalları, bundan böyle Lazlar, Karadeniz ve Kafkasya konularında yayınlar yapmayı amaçlayan KOLKHIS yayınlarının ilk kitabı.