Fırtına Vadisi’nin Başı Dertten Kurtulmuyor

28 Aralık 2010 Yazan  
Kategori Fırtına Vadisi

Basın Açıklaması: Dünyadaki korumada öncelikli 200 ekolojik alandan biri olan  hidroelektrik santral tehdinden  çevrecilerin uzun uğraşı sonucu kurtulan Fırtına Vadisi bu kez de taş ve kum ocaklarının tehdidi altında.

            Fırtına Vadisi;  Kaçkar ve Verçenik Dağlarından başlayıp  derin vadilerdeki çok sayıda akarsu ve mevsimsel derenin şelaleler yaparak denize ulaştığı , sahip olduğu bitkisel çeşitlilik ve yaban hayatıyla çok önemli bir ekolojik alandır. Vadi, bu özellikleriyle dünyada korumada öncelikli 200 ekolojik alandan biri olarak gösterilmiştir. Yine Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) belirlediği Avrupa’da biyolojik çeşitlilik açısından önemli ve öncelikle korunması gereken 100 Sıcak Nokta’dan ikisi (Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları) bu bölgededir.

Bilindiği gibi Fırtına Vadisi  1996 yılından 2001 yılına kadar yapılmak istenen hidroelektrik santralının tehdidinde kalmış, yöre halkının ve doğaseverlerin uzun mücadelesi ve yargı kararlarıyla kurtarılabilmişti.

Fırtına Vadisi’ni önemli kılan;  450 si nadir, 2500 bitki türünün yanında, zengin yaban hayatı ve Deniz Alası gibi endemik  balık türleridir. Deniz Alası Biyolojik Çeşitliliği Koruma amaçlı Bern Sözleşmesi’nde nesli tehlikede olan ve korunması gereken bir tür olarak ifade edilmiştir. Devletimizin bu sözleşmenin altında imzası bulunmaktadır.(22.02.1984tarihli Resmi Gazete) HES Projesi’nin iptalinde bu önemli canlı türünün neslinin korunması önemli görülmüştür.

Deniz Alası (Salmo trutta labrax); büyük cüssesi ve gümüşi rengi ile tanınan endemik bir türdür. Bu tür temmuz ayından itibaren Fırtına Deresi’ne girmekte, eylül- ekim aylarında da yumurtlamaktadır. Yumurtalarını çakıl yataklı, genişleyen dere yataklarına bırakmaktadır. Yumurtlamanın tamamlanmasını takiben erkek ve dişi balıklar denize geri dönmektedir. Yavrular ikinci veya üçüncü yaşından sonra denize göç etmeye başlamaktadır. Araştırmalar bu balığın tekrar aynı dereye döndüğünü göstermektedir. Atlama kabiliyeti zayıf olan bu tür dere yataklarındaki bozulmalardan şiddetle etkilenmektedir.

Fırtına Deresi’nin Karadeniz ile birleştiği nokta yakınlarında aşırı miktarda kum ve çakıl alınması sonucu deltanın ağzı bozulmuş ve dereye içgüdüsel olarak gelen balıklar bundan  kötü yönde etkilenmiştir. Yine taş ocakları, yol genişletme çalışmaları , dikkatsiz patlatmalar , yapılaşma ile balıkların yumurtlama alanlarını tahrip etmektedir.

TEMA Vakfı Rize Temsilciliği olarak, Fırtına Deresi Vadisinin korunmasına yönelik başlatılan Yurttaş Girişimi’ni destekliyor, HES Projesi ‘nde gösterdiğimiz duyarlılığın  taş ve kum ocaklarına karşı da gösterileceğinin bilinmesini istiyoruz. İlgili kamu kuruluşlarını, Devletimizi toplum karşısında çevreyi koruyamama, biyolojik çeşitliliğin yok olmamasını önleyememe ve Bern Sözleşmesi’nin altına konan imzamıza bağlı kalamama gibi bir duruma sokulmamasını bekliyor ve inanıyoruz.

Yorumlar

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.